Shukriya sevengers

Black Section Separator

Most popular youtube channel with 10.6 M Subscriber 

Sevengers

Black Section Separator

Sevengers  released on sevenger youtube channel so beautiful song 

Shukriya 

Black Section Separator

the real based story of sevengers

This is all about

Black Section Separator

Ye sukoon tha ke khuda apne sath hai Shukriya sabka jo diya sath hai Hater aaj koi dikhta nahi SEVENGERS ki alag hi to baat hai

Shukriya Sevengers 

Black Section Separator

SEVENGERS ki alag hi to baat hai

Hater aaj koi dikhta nahi 

Black Section Separator

dono bhaiyon ne sath socha jeetni hai duniya khud se koi nahi sath dega 

2016

Black Section Separator

kai aaj bhi hai sath 

Team Zaibu bani jude sath bhai

Black Section Separator

sevengers  

MUSIC LABEL